ابل واتش se. مميزات وسعر ساعة ابل واتش SE الذكية Apple Watch SE

1s ease 0s;-moz-transition:-moz-transform 1s cubic-bezier 0,0, 5 ,rgba 0,0,0,0 ;background-image:-o-linear-gradient left,rgba 0,0,0,
25,1 0s,opacity 250ms cubic-bezier 0,0, 1s ease 0s;transition:transform 1s cubic-bezier 0,0,

1s ease 0s;transition:transform 1s cubic-bezier 0,0,.

30
‏‏Watch
1s ease 0s;-moz-transition:-moz-transform 1s cubic-bezier 0,0,
أفضل ساعات ابل واتش 6،5،4،3،se: مقارنة شاملة
25,1 0s,opacity 1s ease 0s;transition:transform 1s cubic-bezier 0,0,
‏‏Watch
1 ,0 1px 0 rgba 255,255,255,
1s ease 0s;-o-transition:-o-transform 1s cubic-bezier 0,0, 1s ease 0s;transition:left 1s cubic-bezier 0,0,
5 ;box-shadow:0 3px 9px rgba 0,0,0, 25,1 0s,opacity 1s ease 0s;-moz-transition:-moz-transform 1s cubic-bezier 0,0,

25,1 0s,opacity 1s ease 0s;transition:transform 1s cubic-bezier 0,0,.

مميزات وسعر ساعة ابل واتش SE الذكية Apple Watch SE
25,1 0s,opacity 1s ease 0s;-o-transition:-o-transform 1s cubic-bezier 0,0,
سعر ومواصفات Apple Watch SE وأهم الأختلافات مع Series 6
18s linear 0s,visibility 0s linear
مواصفات وسعر Apple Watch SE ومميزات ابل واتش سى بالكامل
25,1 0s,opacity 1s ease 0s;-o-transition:-o-transform 1s cubic-bezier 0,0,