מועצה אזורית עמק חפר. חינוך

בעבר הלא רחוק, היו מקרים רבים של כלבת בתחומי המועצה, אנו עושים ככל יכלתנו על מנת למנוע הישנות המקרים, כולל חיסון שועלים, בחיסון אוראלי, בשיתוף השירותים הווטרינרים ורשות שמורות הטבע בן-צבי עמד בראש המועצה עד , עם הפסקה ב בה התגייס לצבא הבריטי ולחם באיטליה
של במשך שנת היה 12,183 ש"ח ממוצע ארצי: 9,634 ש"ח מוֹעָצָה אֲזוֹרִית עֵמֶק חֵפֶר היא השוכנת ב שלאורך , בחלקו הצפוני של אזור השרון, בין הערים בצפון ו בדרום

בין ל- עמד בראשות המועצה.

2
מרכז קהילתי עמק חפר
הדיונים התקדמו בעצלתיים ונסובו בין השאר על הסמכויות שיישארו בידי היישובים אל מול אלו שיוענקו למועצה המקומית, על רקע הצורות השונות של היישובים, קיבוצים, מושבים ומושבות וההשתייכויות שלהם לגופי התיישבות שונים
וטרינריה
In 1927 Yehoshua Hankin resolved the complex legal issues involved in purchasing the land, and signed an agreement for the purchase of the Hefer Valley
מוקד המועצה
תיקי הבניין של מועצה אזורית עמק-חפר מאוחסנים בארכיב אגף ההנדסה
של במשך שנת היה 9,402 ש"ח ממוצע ארצי: 7,070 ש"ח ליזום ולקיים דיאלוג וקשר אישי בגובה העיניים עם בני הנוער בחוף
גובה הקנס - 500 ש"ח על שוטטות, 1500 ש"ח על אי חיסון איצקוביץ' התפטר מראשות המועצה עם מינויו ל

הוא נבחר לתקופת כהונה נוספת ללא מתמודדים מולו בינואר 2009.

17
מועצה אזורית
מאגדת בתוכה שלושה יישובים של ונבדלת מ הסמוכה לה
מועצה אזורית עמק חפר
ניתוב פניות התושבים אל בעלי התפקידים הרלוונטיים ברשות, ומעקב אחר הטיפול בהן
טלפונים ויצירת קשר
לדוגמה, מאגדת ב המערבי את היישובים הדתיים, ובסמוך לה נמצאת המאגדת יישובים חילוניים