שסעים בחברה הישראלית. החברה הישראלית

השוויון בא לידי ביטוי גם בטקס הנישואין כאשר לא רק הגבר מקדש את האישה, אלא גם האישה מקדשת את הגבר החברה הישראלית: רקע, התפתחות, ובעיות
New York: Columbia University Press, pp הקונסרבטיבים והרפורמים, וגם חלק מהציבור החילוני, נאבק למען פלורליזם בדת

היא מחויבת לשמור על המסורת לא מתוך מניעים דתיים, אלא מתוך רצון לשמור על אחדותם של היהודים.

7
כד. שסעים בחברה הישראלית
המדינה כיום מכירה בקיומו של פלורליזם ושל שסעים חברתיים
כד. שסעים בחברה הישראלית
קירבה ומריבה: שסעים בחברה הישראלית
Syllabus
במדינת ישראל הזרם האורתו כסי הוא שקובע את תהליך הגיור, הוא הזרם המוכר ואילו שאר הזרמים לא מוכרים ולכן גם לא מקבלים מימון מהמדינה
כל אלה נעשו מתוך מטרה ללכת לקראת הציבור הדתי ירושלים: מרכז מציל"ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית, והומניסטית
גם הכתובה הוא הסכם הדדי בין בני הזוג בניגוד לכתובה המסורתית שבה הגבר מחויב כלפי אשתו בתחום הכלכלי ירושלים: מוסד ביאליק, עע' 33-16; 152-138

ג העדפה מתקנת — מדיניות זו באה לתקן עיוות היסטורי ובאמצעותה ניתן לקדם שונות ולצמצם פערים.

החברה הישראלית
הם לא מכירים ברבנים של זרמים אלה כמוסמכים בלעסוק ברבנות, לקיים טקסי נישואין וגירושין ולשמש כרבנים
Syllabus
מצד שני, הציבור החילוני מוכן לוותר על השטחים כדי לפתור את הסכסוך עם הערבים
החברה הישראלית
ישראל ומשפחת העמים: מדינת לאום יהודית וזכויות האדם