גולדה משה דיין. משה דיין

המצרים החלו בסדרת הפגזות ארטילריות של מוצבי התעלה, שלחו יחידות קומנדו, וניסו לגרום למספר גדול של אבדות בקרב חיילי צה"ל דבר הנסיעה הועלה בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת ובעת הדיון שנערך הודיע שר החוץ כי אף שדיין זכאי לנסוע לכל אשר יחפוץ, הביקור ב מהווה "פגיעה בטעם הממלכתי"
את שנות עשה דיין בבית הספר שבנהלל

כאשר התפטר בן-גוריון בפעם האחרונה, ב- , והודיע כי מחליפו בתפקיד ראש הממשלה ושר הביטחון יהיה , הודיע אף דיין על התפטרותו, בטענה שלא יכול לשאת באחריות הקולקטיבית כחבר ממשלה.

20
משה דיין
אינני מאמין שהאמריקנים יכולים להשליט חיי שלווה בווייטנאם"
משה דיין
הצלחתה של המלחמה הייתה מלאה
משה דיין
כתוצאה מנתק תקשורתי בין הרמטכ"ל ו מזה, ומפקדת פיקוד הדרום מזה, שנבע בעיקר בגלל נוהגו של דיין להיעדר מבלי להודיע איך ניתן להתקשר עמו, התקשה מפקד הפיקוד שמחוני לתאם את מהלכיו עם הרמטכ"ל בזמן אמיתי
כאשר שוחרר דיין מן הכלא היה המצב ב מסוכן חילוקי דעות אלו, אשר הביאו בתחילה להצבתו של ד"ר בראש הצוות הישראלי לשיחות האוטונומיה כאשר האדם הטבעי לשמש בתפקיד זה היה שר החוץ, דיין , הביאו לפרישתו של דיין מממשלת בגין ב-
חוסיין כרת בספטמבר 1956 עם נאצר לאחר , בסוף מאי 1948, מונה ל 81 לימים 89 שכונה 'גדוד ה', ממוכן ב שעליה פיקד

תקרית גבול שגרתית עם החלה מהלך אירועים אשר הוביל, בחודש מאי 1967, לכניסת הצבא המצרי ל, סגירת וגיוס מילואים כללי במדינת ישראל ובמדינות ערב.

14
משה דיין
כאשר תכננו רות ומשה להינשא, הסתבר כי עליו להתגרש ממימי, וכך היה
משה דיין
בשלב זה, לנוכח וסגירתם של , סבר דיין כי על ישראל לנקוט ביוזמה התקפית, ולהקדים בכך יוזמה מצרית
סיפורי קיפניס לילדים
אכן, לא טעיתם זהו אותו הקיפניס