כרטיס נטען לרכישת מזון ומוצרים חיוניים. חלוקת כרטיסים נטענים לרכישת מוצרי מזון במסגרת פרויקט של משרד הפנים

גידי כרוך, מנכ"ל ארגון לקט ישראל: " מזה שנים פועל לקט ישראל להעלאת המודעות ליתרונות הכלכליים, החברתיים והסביבתיים של הצלת מזון מנכ"ל "פתחון לב", אלי כהן, אמר: "אנו שמחים וגאים על בחירתנו כשותפים במיזם החברתי הגדול בתולדות מדינת ישראל, בעת משבר בריאותי-כלכלי חמור שהוביל משפחות רבות אל מתחת לקו העוני"
יחיד או משפחה הרשומים כזכאים להנחה בארנונה בגין קבלת גימלת הבטחת הכנסה בנוסף לזכאות לאחת מהקצבאות הבאות: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה מביטוח לאומי — העיריה תדווח על הזכאות ישירות למשרד הפנים החלוקה תתבצע בהתאם לאמות המידה שנקבעו ושיפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים

המיזם "ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות" של משרד הפנים, במסגרתו יחולקו כרטיסים לרכישת מזון למשפחות מעוטות יכולת — שוב באוויר לאחר שנעצר בכל הארץ בהוראת בית המשפט.

11
מענקי קורונה
הכרטיסים נטענים ועם גמר השימוש בהם, ובהינתן זכאות, יוטענו פעם נוספת
טופס אישור העברת מידע
אנא מלאו את הפרטים לבחינת זכאותכם לקבלת הסיוע
כרטיסים נטענים לרכישת מזון לבעלי הכנסות נמוכות בתקופת משבר הקורונה (זכות)
לגבי ילד אחד בלבד, לא תובא בחשבון הכנסה חודשית עד גובה בהכנסה שהיא מעל שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק ממנה שהוא בגובה שכר המינימום
המטרה הייתה לעזור למי שלא הייתה להם כל הכנסה עירית רחובות מעמידה לרשות הזכאים שזקוקים לסיוע בהגשת הבקשה מוקד סיוע טלפוני של ש
להבדיל מפרויקטים של חלוקת מזון, אנו מגיעים גם אל האדם הבודד המצוי בישובים מרוחקים הכרטיס מאפשר לנזקקים לרכוש באמצעותו מוצרים החיוניים להם, כולל מוצרים טריים כמו בשר, דגים, חלב וירקות

זכאותם תיבחן על פי מבחן ההכנסה הקבוע בתקנות.

21
מענקי קורונה
מי שיימצא זכאי בכפוף למבחן ההכנסה שנקבע, יקבל את הכרטיסים רטרואקטיבית במקרה שיאחר את מועד חלוקתם ובלבד שבקשתו תוגש לא יאוחר מהיום שייקבע
כרטיסים נטענים לרכישת מזון לבעלי הכנסות נמוכות בתקופת משבר הקורונה (זכות)
בשלב זה משרד הפנים מבצע התארגנות מחודשת להפעלת הפרויקט, וטרם ניתנו הנחיות ביצועיות על אופן ביצוע חלוקת התלושים על ידי זכייני המכרז של משרד הפנים לביצוע החלוקה
כרטיסים נטענים לרכישת מזון לבעלי הכנסות נמוכות בתקופת משבר הקורונה (זכות)
משפחות אשר סבורות כי הן זכאיות בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י משרד הפנים ראו טבלה להלן , ואינן נמנות עם שתי הקבוצות שלעיל, יגישו את טופס הבקשה המקוון באתר העירייה עד ליום 25