מעדני גורמה באר יעקב. ABOUT US

An old-school butcher, the late Aharon knew his clients on a first-name basis and delivered personalized customer service to each and every one of them Soon enough, these ground rules proved to be the winning recipe, as the quality of the mea t and the level of skill, alongside the warm and personal service , attracted many more customers who became loyal and repeat buyers
In addition, we have a variety of products available to our customers and we take pride in developing our own unique line of products Soon enough, these ground rules proved to be the winning recipe, as the quality of the mea t and the level of skill, alongside the warm and personal service , attracted many more customers who became loyal and repeat buyers

כל הקצביות של מעדני גורמה כשר ות ועומד ות תחת השגחת הרבנות המקומית באזור בו ה קצביה נמצא ת.

22
ABOUT US
The second is all about the ultimate barbeque and includes ready-for-grill meat and a selection of skewers to roast over the flame
מעדני גורמה כשרות
מעדני גורמה כשרות
Wh en it came to his b utcher shop, Aharon followed three ground rules — uncompromising quality, expertise and excellent customer service
הנקניקיות — בשר בכשרות רגילה לא חלק סוג הכשרות משתנה בין קטגוריות המוצרים השונים: בשר בקר — ברוב הקצביות הבשר חלק רבנות לפי חומרות מרן הבית יוסף ובחלק מהקצביות הבשר כשר ולא חלק
He continued his legacy by teaching his children the tricks of the trade and the love of the craft An old-school butcher, the late Aharon knew his clients on a first-name basis and delivered personalized customer service to each and every one of them

סדרת ההמבורגרים, קציצות ו קבבים — הבשר חלק למהדרין לפי חומרות מרן הבית יוסף.

11
מעדני גורמה כשרות
Our Kosher meat and poultry come from breeders that meet t he optimal habitat requirements, including veterinary accompaniment and the Ministry of Health supervision
ABOUT US
Each cut is selected carefully and is treated with skill and professionalism in the trusted hands of our butchers
מעדני גורמה כשרות
חלקי העוף וההודו — כשרים למהדרין בהכשר הרבנות