מסלול חולי קורונה n12. חולון: אלו השכונות שבהן אובחנו חולי הקורונה

כל קבוצה תלמד 3 ימים רצופים בגן ו-3 ימים מהבית הלמידה מרחוק איפשרה המשך של קיום לימודים
כמו כן, נטען שחלק ניכר מאותם ילדים איבדו את הארוחה המזינה היחידה שלהם עקב הפסקת פרויקטי הזנה שונים בבתי הספר כפי שפורסם ב-ynet, מעקב אחר מיקום חולי נועד לאפשר התרעה לכל מי שנחשפו לחולים בדרכם

בדיקה אחרונה ב-26 בספטמבר 2020.

כך יתנהל המעקב אחרי חולי הקורונה
המודל השני מצביע גם הוא על כך שסיכוי ההידבקות של ילדים נמוכים מאלו של המבוגרים, אך אינם זניחים
N12
עוד לפני פרסום החלטת הממשלה הסופית, ראשי הרשויות המקומיות הערביות החליטו שלא לחדש את התהליך החינוכי בבתי הספר מנימוקים שונים כמו מצב התחלואה
השפעת מגפת הקורונה על מערכת החינוך
חוקרי טענו שב ועניות, לתלמידים הפגיעים ביותר "יש פחות הזדמנויות ללמידה בבית
בבתי החולים השונים מאושפזים הבוקר 24 חולים במצב קשה ב-19 באפריל הבהיר שר החינוך, רפי פרץ, כי מערך הלמידה מרחוק שפורסם על ידי משרדו אינו חובה
מנכ"ל משרד הבריאות, , התנגד לכך שבגנים יהיו יותר מ-15 ילדים בקבוצה, ועמדתו הייתה שאין לפתוח אותם כלל בתחילת מאי, פרסם משרד החינוך תוכנית ייעודית לחינוך החרדי כדי להקל על עומסים בקווי השיחות

פתיחה זו הוותה זרז משמעותי בהתפשטות מגפת הקורונה בארץ בחינוך החרדי החלו כשבועיים קודם.

28
השפעת מגפת הקורונה על מערכת החינוך
N12
במשרד הבריאות העדיפו שכל קבוצה בתוך הגן תפעל בבידוד אחת מהשנייה ללא מגע, ותשתמש במתקנים נפרדים
השפעת מגפת הקורונה על מערכת החינוך
ב-2 ביוני, ראש הממשלה החליט בהתייעצות עם השרים כי לעת עתה בתי הספר ימשיכו בפעילות, אך ברחבי הארץ הודיעו רשתות חינוך ורשויות מקומיות על נקיטת עמדה עצמאית ומעבר למתכונת הכוללת למידה מרחוק