בלו סקאי גלילות. אופקטרא ניהול פרויקטים בתחום

שם הפרויקט: דיור ממשלתי קבר רבן גמליאל - ניהול תכנון ופיקוח על הביצוע שם הפרויקט: תחנת דלק וחנות נוחות מיקום הפרויקט: רחוב גיבורי החיל 1, יבנה שם הלקוח: משרד האוצר שם האדריכל: ליטל גבאי פירוט העבודה: הנגשת האתר לאנשים בעלי מוגבלוית היקף: 270000 ש"ח סטטוס: בוצע שרות תעסוקה יבנה - ניהול תכנון ופיקוח על הביצוע מיקום הפרויקט: רחוב הראשונים 5, יבנה שם הלקוח: משרד האוצר שם האדריכל: ליטל גבאי פירוט העבודה: הנגשת האתר לאנשים בעלי מוגבלוית היקף: 150000 ש"ח סטטוס: בוצע מצפה ים הרצליה - ניהול תכנון ופיקוח על הביצוע מיקום הפרויקט: רחוב יגאל ידין 5, הרצליה שם הלקוח: משרד הרווחה שם האדריכל: אבי חינקיס פירוט העבודה: הנגשת האתר לאנשים בעלי מוגבלוית היקף: 360000 ש"ח סטטוס: בביצוע המכון לרפואה משפטית באבו כביר - ניהול תכנון ופיקוח על הביצוע מיקום הפרויקט: רחוב בן צבי 69, תל אביב שם הלקוח: משרד הבריאות שם האדריכל: אורי שלום פירוט העבודה: הנגשת האתר לאנשים בעלי מוגבלוית היקף: 100000 ש"ח סטטוס: בוצע

.

28
אופקטרא ניהול פרויקטים בתחום
אופקטרא ניהול פרויקטים בתחום
אופקטרא ניהול פרויקטים בתחום

.

18
אופקטרא ניהול פרויקטים בתחום
אופקטרא ניהול פרויקטים בתחום
אופקטרא ניהול פרויקטים בתחום

.

8
אופקטרא ניהול פרויקטים בתחום
אופקטרא ניהול פרויקטים בתחום
אופקטרא ניהול פרויקטים בתחום