קונספירציה פירוש. קונספירציה

מירכאות טקסט באותיות לועזיות הבא בתוך רצף עברי — ברוב המקרים השימוש באות לועזית מייתר את המירכאות ללא האפשרויות שנתגלמו באינטרנט, אי-אפשר היה לדמיין אפילו מעבר לסגר מקיף כזה
״ישנם נתונים המראים כי צעדים כאלה מחטיאים את המטרה״ לרוב, מעוגנת הדחייה בטיעון שהממצאים כוזבים, כוללים גרעין עובדתי שלו נוספו פרטים שאינם נתמכים בעובדות, ממצאים אנקדוטליים, צרופי מקרים, טיעוני ו, , וכדומה

דוגמאות לכך הן הסרטים ה, משנת 1998, ו משנת 2007 ; סדרת הטלוויזיה ה משנת 2013, ; ובמובן מסוים גם הסרט האמריקאי שיצא לאקרנים בשנת 1999.

27
המדריך השלם לשימוש בתיאוריות קונספירציה
רוברט אנטון ווילסון נהג לומר שהוא מניח שבכל רגע נתון יש לפחות 24 קונספירציות שפועלות במקביל
קונספציה
״ישנן ראיות לכך שקורסים בחשיבה ביקורתית אכן הופכים אנשים לפתאים פחות״
כשהעולם נראה כמו קונספירציה אחת גדולה
במקרים אלו א—ב אין המקף חובה
הנגיף קרוי והוא גורם למחלת ה קו מפריד משמש גם לציון טווח "עד" בין מספרים בספרות או באותיות או בין מקומות וכיו"ב
הרוב המכריע של הרופאים מושחתים ומסייעים לחברות התרופות עבור בצע כסף למשל: 5 מנדלסון הפילוסוף היה סבו של מנדלסון המלחין

פסוקית שאינה פסוקית זיקה — אחריה יכול לבוא פסיק דוגמאות 1—4, 6, 12 , אלא אם כן היא קצרה ביותר דוגמה 5 ; לפניה בדרך כלל לא יבוא פסיק דוגמאות 6—12 , אבל אם היא ארוכה במיוחד יכול לבוא לפניה פסיק דוגמאות 13—15.

30
deep in Hebrew
אלה אמונות שיש להן השלכות של ממש
deep in Hebrew
הכללים מיועדים בעיקר לכתיבה הרגילה — הכתיבה העיונית, המעשית וכדומה
המדריך השלם לשימוש בתיאוריות קונספירציה
קנדי - לאחר ההתנקשות בדאלאס, ושהוא היה בריא ושלם לחלוטין
״סרטון המגפה׳ נצפה על ידי מיליון בתוך ימים ספורים הן קיימות זה אלפי שנים, ולחלקן הייתה השפעה לא מבוטלת על ההיסטוריה
ילד בזעם : אתה גמד! כדי לא לעורר חרדה בציבור, החליטו גורמים בממשל האמריקני להסתיר עובדה זו כאשר בוחנים את המציאות של רוב המין האנושי, מגלים שלא רק שהקונספירציות הללו רווחות, אלא שרוב המין האנושי חי תחתן רוב זמנו

מגוחך לחשוב שלנין וסטלין היו למעשה רק תעלול הטעיה, ושהשליטים האמיתיים של ברית-המועצות נשארו בלתי ידועים עד עצם היום הזה.

12
קונספירציה
לקראת הדפסת מהדורה חדשה של הכללים בשנת תשע"ח 2017 — כעבור כחצי יובל מאז הפרסום הראשון של "כללי הפיסוק החדשים" בשנת תשנ"ג — נערכו הכללים עריכה קלה במזכירות המדעית של האקדמיה בעצה אחת עם ועדת הדקדוק: מקצת הדוגמאות הוחלפו וכמה ניסוחים שופרו לאור הניסיון שנצבר במהלך השנים
deep in Hebrew
טענה זו קנתה אחיזה גם בקרב ציבור שאינו מוגדר אנטישמי, ולא בפעם הראשונה: ישנה תאוריה הטוענת כי ה לא יכלו לבצע את ליהודים מבלי לשכנע ציבור רחב מאוד, לאו דווקא אנטישמי, כי היהודים זוממים להשתלט על העולם, וכדי להגיע למעמד זה הם מתכננים מלחמות ותגרות בין עמים ומדינות
מילון אבניאון
בין איברים שונים של מחזורת, בייחוד כשהיא ארוכה: 8 אף על פי שגדליה התפרנס מן המלמדוּת בדוחק, וכל ימיו היה לו מחוש, ואשתו הייתה חולנית; אף על פי שבימות החורף לא היו החלונות השבורים שבביתו הנמוך עומדים בפני הדלף; אף על פי שלא בכל יום היה גדליה וביתו יכולים לקיים מצוות עשה שבתורה: "בערב תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם" — בכל זאת, אילו סר אליו מלאך המוות ואמר לו: "עדיין לא בא יומך, אולם אם חפץ אתה ברצון טוב, יכול אני לגאול אותך מחייך המרים", היה יורק לו בפניו