זלמן שזר. מרכז זלמן שזר

ספרי מחקר: מסלול המיועד לחוקרים בכירים המבקשים לפרסם את פירות מחקריהם מהם: או חסידים חשוכים או פולנאים בני דת משה
בשנת החל המרכז לפרסם את הסדרה "גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי" התעניינותו ב הביאה את ראש הממשלה לייסד בימי כהונתו את החוג לחקר התנ"ך, אשר התכנס ב ובהשפעתו הפך ל"חוג הנשיא לחקר יהדות זמננו"

קובצי מאמרים נושאיים: קבצים העוסקים בסוגיות חתך מרכזיות בתולדות עם ישראל.

מרכז זלמן שזר
שזר שמר על המכתבים ושלח אותם להדפסה וקרא לספר "אב"י הנחל" כרמז לשמו של הרב ישראל דב אודסר, אב"י ראשי תיבות ישראל בער אודסר
Zalman Shazar
He was re-elected for a second term in 1968
זלמן שזר
בשנת כיהן כמזכיר שנערכה בסנקט פטרבורג, שדנה בבעיות הנוגעות ל
All structured data from the file and property namespaces is available under the ; all unstructured text is available under the ; additional terms may apply לזוג נולדה בת אחת, רודה, שסבלה מ
It publishes articles, studies in historiography, review essays, and book reviews שם משפחתו העברי הוא ראשי תיבות של שמו המלא

We Came in Peace for all Mankind- the Untold Story of the Apollo 11 Silicon Disc.

19
Report of Activities, 1991 : The Zalman Shazar Center for Jewish History and The Historical Society of Israel / מרכז זלמן שזר והחברה ההיסטורית הישראלית: פעולות לשנת on JSTOR
לימים את ל" שַזָּ"ר" — של שמו המלא כהצעת הרב
זלמן שזר
בשנת , בגיל 16, הצטרף שזר למפלגת "" בסטויבץ
זלמן שזר
שזר היה נשיא המדינה הראשון שערך ביקורים ממלכתיים בחו"ל, בין היתר כנציג המדינה בהלוויותיהם של ו