מוניטור תשחץ. מקלדת מחשב

בדרך זו ניתן להניע את החרטום לצדדים גם במהירות נמוכה, וכך לשנות את כיוון תנועתה היו להן כמה סיפונים, שעליהן הוצבו התותחים: כל תותחי האונייה הוצבו בשני דפנות האונייה ולכן נקרא מטח שלהם Broadside , ורק לעיתים הוצבו בה כמה תותחים בודדים שהונפו אל חרטום האונייה
ב- ייסד את International Maritime Organization - IMO , וה-CMI המשיך לפעול כגוף מייעץ כל מעצמה ימית לחופי בנתה גליאונים, תוך התאמה לצרכיה הייחודיים

אוניות רבות אינן מגיעות לשלב זה, וטובעות או נהרסות בשריפות, התנגשויות, סערות, וכדומה.

1
מקלדת מחשב
מכליות הן סוג חדש יחסית של אוניות, שנכנס לשירות רק במהלך , גם לאו הצורך המתגבר וגם כאשר ניתן היה למצוא פתרון לבעיות טכנולוגיות שונות
אונייה
פתרון אפשרי אחד היה : השימוש במפרש זה רווח כבר בעת העתיקה, ב, ב וסביב חופי
אונייה
לעיתים תכונה אונייה גם על שם שהיא חלק ממנה
דוגמה אחרת לסביבת עבודה דלת מקום היא כיסא גלגלים ממונע כך בלשון ימינו נתייחדה המילה ספינה בעיקר לאניות קטנות למדיי
על פי ההגדרות הרשמיות של ב ספינה היא "כלי שיט אשר תפוסתו ברוטו עד 100 טון ואורכו המרבי 7—24 מ'" יכולתה של האונייה לשוב ליציבותה תלויה באנרגיה הדרושה לה לשוב לנקודת היציבות; זו נמדדת על פי השטח הכלול בעקומת היציבות הסטטית שלה, המשורטטת על פי תנועת המטא-סנטר שלה

מדחפים מודרניים הם בעלי פסיעה משתנה, וישנם גם סוגי מדחפים שונים, ובהם מדחפים הסובבים בכיוונים מנוגדים.

30
משגוח
מקלדת מוקטנת דומה בכל למקלדת המקובלת אורכה
משגוח
אפשרות נוספת היא מדחפי חרטום, מדחפים המותקנים בחרטום האונייה ופונים הצידה
אונייה
השפעתו של ארגון הימאות הבינלאומי החלה לבוא לידי ביטוי רק בשנת 1974