בית ספר חב ד אביטל. בית ספר תיכון חדש ייפתח בבני ברק

גם אם מהטעמים שביאר לי הרב בן ציון אין כבודו עומד באופן רשמי בראש בית הספר הנ"ל לעת עתה, אבל הוא רק הוא, בתור שלוח ממו"ח אדמו"ר שליט"א במחנו, האחראי בעד הנהגת מוסד זה וכפי רצון מייסד ה"מרכז לענייני חינוך" הוא מו"ח אדמו"ר שליט"א ההנהלה השתכנעה בצורך לפתוח בית ספר, אלא שכסף לא היה
היציאה והכניסה לרציפים באמצעות כרטיס כניסה הרבי סימן את המילים 'אני מקוה', מתח חץ וכתב 'כמובן'"

Additional information: 49 has 20 stops and the total trip duration for this route is approximately 25 minutes.

10
אופקים
את בית הספר החדש תנהל הגב' חנה זלמנוב, ביחד עם צוות חינוכי מנוסה, מקצועי וחסידי
שלהבות אביטל
בשלב זה ייפתחו שתי כיתות א' — לבנים ולבנות בנפרד
שלהבות אביטל
בימים אלו נפתחה ההרשמה לכיתות ט' י' כיתה י"א בהתאם לביקוש
ביום י"א , מונה השליח ויו"ר המוסדות הרב לרבה של קהילת חב"ד באופקים Services on the 49 bus start at 5:10 AM on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday
קיטור בלחץ גבוה, המיוצר בדוד קיטור, מסופק אל הצילינדר על ידי חלוקה, המונע באמצעות מערכת מוטות על ידי הבוכנה עצמה אצל רבים מהם זו הייתה מנת היהדות היחידה שנכנסה הביתה

כשהחל לבקש מקום ללמוד תורה, הגיע לישיבת , ששכנה עדיין בפרדס.

פתרון לסאגה: בית ספר ייפתח בחריש הבאה
נט500 תלמידי בית הספר חבד תענך-גלבוע של רשת החינוך החבדית 'רשת אהלי יוסף יצחק' והוריהם
בית ספר תיכון חדש ייפתח בבני ברק
לאחר פטירת אביו של ר' איצ'קע בשנת , והחוסר במנין מסודר לאמירת קדיש, הוצרך הרב גאנזבורג להעביר את ניהול בית הספר בהקדם, ולעבור להתגורר בקהילה חב"דית
שלהבות אביטל
בתחילת חורף תשנ"ט התקיימה אסיפה מכרעת, שבמבט לאחור הייתה רבת משמעות בתולדות בית חב"ד אופקים