תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה. תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה

בעלוננו אנו מקדמים הפעם בברכה את השנה החדשה בפרק העוסק בענייני חוה"מ, לקראת חג הסוכות
רק יושבי ארץ ישראל נקראים קהל מדוע לא אמרה המשנה שקדושת ארץ ישראל מתבטאת בכל המצוות התלויות בארץ? בשל אמונותיו הדתיות, ובשל אורח חייו ומנהגיו יוצאי הדופן, נתקל פיינגולד ביחס שלילי של היהודים בני דורו, ואף הונצח בספרו של ש"י עגנון "תמול שלשום" בכינוי "המשומד" גיבור הרומן, יצחק קומר, מתגורר בביתו

אגב, יצו"ו הוא ברכה דוגמת שליט"א ופירושו: ישמרהו צורו ויחיהו.

27
תחל שנה וברכותיה
תכלה שנה וקללותיה: נחה בנחת לנוה רבצה
'תכלה שנה וקללותיה
ואם ח"ו חשבון הנפש היה מוליד נביקת רוח ושבירת האופי לא היתה מתאפשרת הנביטה וההתפרצות הפנימית
תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה
דוד המלך ציין שבין אם ה' יעזרהו ובין אם יגזור עליו לסבול הוא יקבל באמונה וכל ההבדל יהיה, שכאשר יהיה לו טוב "יזמר" ואם להיפך ח"ו הרי האמונה תתבטא בכך שיידום, כמו שנאמר באהרן הכהן אחרי מות בניו "וידום אהרן", על כך ביקש, אנא השפע עלי שפע טוב למען אכבדך באופן של "יזמרך כבוד","ולא ידום" — לא באופן של קבלת הדין בדומיה כל מה שהצלחתי למצוא עליו הוא מודעת אירושים של הנ"ל לרחל אלישר, בת למשפחת אלישר הידועה בירושלים, משנת 1909 אברהם לודוויפול אברהם לודוויפול 1865 1921 היה עיתונאי, פובליציסט ומתרגם עברי ופעיל ציבור ציוני
תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה, פרשת אמור, תשפ"א בל"ג בעומר לפני שנה התחלתי לכתוב את השיעורים השבועיים הללו עוברים אנו את תחלואי הגוף, ומוצאים עצמנו בתחלואי הנפש שמלכלכים ומחשיכים אורותינו, כי המחלוקת שוררת בין מנהיגנו, שמתקשים במועד זה להגיע לידי אחדות דעים, ואף אינם נוהגים זה בזה בכבוד

.

30
תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה
אם יהיו חטאים כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית כשלג ילבינו"
תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה, פרשת אמור,
אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה"
שנה וקללותיה
וכי לפני כן לא דיברו הנביאים על התשובה? נדב ואביהוא הקטירו קטורת זרה ונשרפו חיים