מענק ינואר פברואר 2021. מענק מיידי לעצמאים ודמי אבטלה עד יוני 2021 • התוכנית הכלכלית המלאה

בהגשת בקשה על ידי בעל שליטה, יוצגו הנתונים של כל החברות שבשליטתו כפי שפירטנו בחוזרים קודמים התנאי המרכזי לזכאות לשני המענקים הוא האם היתה ירידה במחזור עסקאותיו של העסק בהשוואה למחזור עסקאותיו בחודשיים המקבילים בשנת המס 2019 בשל השפעתו הכלכלית של נגיף הקורונה
זה לא פשוט משתי סיבות: קודם כל כי מדובר באישור לתקציב נוסף, ושנית כי הכנסת צפויה להתפזר בעוד שמונה ימים, אם לא תימצא פשרה בין הליכוד לכחול לבן אבל איך בכלל מתמחרים חברות נדל"ן ואיך בוחרים מניות בתחום? בברכה, פרולינגר איל ושות' משרד רואה חשבון

כמו כן, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע"מ לשנת 2019 ולשנת 2020.

עצמאים שימו לב: ניתן להגיש בקשות למענקי סיוע עבור ינואר
בנוסף, שר האוצר הודיע כי תוגמש ותשודרג תכנית ההלוואות לעסקים, תוך הורדת המגבלות ושינוי והגמשת הקריטריונים, בדגש על העסקים הקטנים והבינוניים, כדי שיתאפשר להם לקבל במהירות ובקלות את ההלוואות הנדרשות
מענק קורונה מעודכן
הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים
מענק לעסקים
משרדנו ממשיך לעקוב אחר כל התפתחות ופרסום ונמשיך לעדכן בכל מידע רלוונטי
בנוסף מסמיך החוק את שר האוצר, להאריך את תקופת ההקלה פיצוי החל מירידה של 25% במחזור עד לחודש יוני 2021, שהינה כרגע המועד לסיום תחולת החוק וחלוקת המענקים מדובר במענקים הראשונים לשנת 2021, כאשר יש להשוות את ההכנסות לתקופה שלפני השפעת משבר הקורונה החמור על המשק, בחודשיים הראשונים של 2019
בחזית הפוליטית, הכנסת התפזרה מבלי שאושר תקציב לשנת 2021 והמדינה צועדת לקראת מערכת בחירות רביעית בשנתיים האחרונות, על כל המשתמע מכך אנו רואים הרבה מאוד עסקים שנפגעו קשה מהסגר

תקופת זכאות ישנן שבע תקופות זכאות, בנות חודשיים, החל מ-1.

20
עצמאים שימו לב: ניתן להגיש בקשות למענקי סיוע עבור ינואר
נשמח לשמוע את דעתכם על כתבות התוכן של האתר! עדכונים לחוק התכנית לסיוע כלכלי נגיף הקורונה החדש הוראת שעה , התש"ף -2020 בקשר למענק בעד הוצאות קבועות
מענק מיידי לעצמאים ודמי אבטלה עד יוני 2021 • התוכנית הכלכלית המלאה
בהתאם לכך, יהיה על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלבנטיות בהתייחס לבעלי שליטה להגיש את הדוחות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר
בנוסף, יש למלא במהלך הבקשה את ההכנסות לחודשים ינואר פברואר 2021
לצורך קבלת המענק נדרשת ירידה במחזור העסקאות של תקופת הזכאות בלפחות 40% לאומת תקופת מקבילה בשנת 2019 אם המחזור יהיה מעל 90% יוקטן סכום המענק ל-65% מסכום הזכאות
למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2019, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנת 2019 לא עלה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק עלה על 714 ש"ח התוכנית נועדה לתת ודאות וביטחון כלכלי לעצמאים, שכירים ועסקים המתמודדים עם השלכות משבר הקורונה

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים: את הבקשות לשני סוגי המענקים ניתן להגיש עד ליום ה-15 ביוני 2021.

7
שלא תפספסו מה שמגיע לכם: ynet עושה סדר בכל המענקים וההטבות לעסקים
במטרה לסייע לאזרחי ישראל שנפגעו מהתפרצות נגיף הקורונה, "רשת ביטחון" שתעניק רשת ביטחון כלכלית למשך שנה
עדכון מענקי קורונה
ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת
עדכון מענקי קורונה
כמו כן, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע"מ לשנת 2019 ולשנת 2020