בחירות 2021 תוצאות אמת. הבחירות לכנסת העשרים וארבע

אליו הצטרפו מכחול לבן , כשותף להנהגת המפלגה, ו באותו היום נתניהו הצהיר שיוענקו מענקים שונים
כנראה, חזרה מלאה לשגרה לא תהיה עד מועד בחירות אך מדובר באירוע מתגלגל אתרי חיילים מצייצים מספקים קישורים אלה רק לנוחותם של משתמשי אתרי אינטרנט אלה, והכללתו של קישור כלשהו לאתרי אינטרנט כלשהם לא מהווה הסכמה של האתר לתוכנם של אתרי אינטרנט אלו

היה עומס בבתי החולים וממדי התחלואה היו גבוהים.

תוצאות אמת
המפלגה פועלת להגברת , בקידום נשים חרדיות ותומכת בלימודי ליבה בבתי הספר החרדיים
בחירות לכנסת ה
הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך
בחירות לכנסת ה
אחרי , ומימוש החלה עלייה מחודשת בתחלואה, שהובילה למספר נדבקים גבוה ממוצע של 2000 במהלך יולי-אוגוסט 2020
הנך מתבקש לבדוק בקביעות את תנאי השימוש המתפרסמים באתרי אינטרנט אלה על מנת לוודא שהינך מודע לכל התנאים החלים על השימוש באתרים אלה נשיא המדינה ראובן ריבלין, עם נציגי הרשימה המשותפת בסבב ההתייעצויות בבית הנשיא
הלב היהודי בראשות אלי יוסף כ ك אלי יוסף יוסף — פעיל למניעת מכירת נשק למדינות שמבצעות ב, לפיד תיאר את הממשלה כ"כושלת ומטורללת" והובטח להקים "ממשלה שפויה"

זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

10
תוצאות אמת
במקום ה-26 שוריינה חברת הכנסת
תוצאות אמת
עם הרכבת ה ב-17 במאי 2020 נקבע לבקשת הליכוד ב בין ל, שנחתם טרם הקמת הממשלה, כי יועבר לשנים 2020—2021, בתוך שלושה חודשים
בחירות לכנסת ה
במקביל, נכון ל-8 במרץ מספר מתחסנים במנה ראשונה עומד על 4,995,253 ומספר המתחסנים במנה שנייה עומד על 3,859,111