איזה מזל זה נובמבר. בעולמם של חרדים

כן, עדיין יש בריסקערס שמקפידים לקטום קצה אף וכדו', אבל בבית חרדי רגיל תמצאו בובות וחוברות סיפורי צדיקים עם ציורי שמש וירח, בטענה שברור שאינן לשם ע"ז למשל, איסור חדש, שמפורסם בשל אימרתו של החת"ס 'חדש אסור מן התורה' הוא אכן איסור דאורייתא וקשה מאוד למצוא היתר שלא לקיימו
המחשבה הבאה היא על המצווה המסכנה הזו, שאיש לא שת אל ליבו לקיימה אני עוד זוכר את הימים ההם שבהם היינו מקנים האחד לשני את הבגדים, כדי לחמוק מקיום ההלכה, אבל נושא ההתחכמויות להתחמקויות מקיום ההלכה דורש כתיבה נפרדת ואשמור זאת לפעם אחרת בל"נ

שיסכימו לכתוב שמי שמקנה בגדו לחבירו, אסור לו לקורעו.

12
בעולמם של חרדים
הנה בימים אלו, נחשפתי למודעה בה מבקש 'הגמ"ח לחולצות משומשות' תרומות
בעולמם של חרדים
זה ישוב טוב, אבל מעורר תהיות אחרות
בעולמם של חרדים
ראשית, התפעלתי מהיצירתיות האין סופית של מחפשי המצוות לעסוק בהן
בהצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו! יש עוד כמה הלכות שנובעות מהתפעמות הרגש כך גם לך יהיה גמ"ח גדול תחשוב אילו נכסי ענק יהיו לגמ"ח שלך
כמעט כל בגדי ישראל יוקנו לו בברכת שהחיינו המצב קצת יותר מסובך, כי אם באמת אין כאן הרגשה ורק עקימת שפתיים כאן, מתעוררת השאלה של הזכרת השם לשווא, אבל בנושא הזה ייתכן שמתוך , הותרה נמי שלא לצורך

הרבה מישראל לא זכו כל חייהם לברך שהחיינו פעם אחת על בגד חדש.

6
בעולמם של חרדים
כיום, כשאנחנו קונים בגדים חדשים כלאחר יד וכמעט מתוך שיעמום, קשה לומר שיש כאן 'התחדשות 'והתפעמות הרגש' שמחייבת ברכת 'שהחיינו'
בעולמם של חרדים
למשל, עפ"י ההלכה צריך לברך שהחיינו על כל בגד ופרי חדש
בעולמם של חרדים
לכן יש נוהגים רק בפראק או בחליפה עם עניבה?? זה רק ידרבנן, יעודד ויעלה