כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם פירוש. כמים הפנים לפנים

להורדת הספר "מעגל האושר" בשלימות ובחינם, לחץ כאן: אהבתי וכמו אדם המביט בראי — אם פניו נקיים, אינו רואה במראה שום דופי, אבל אם הוא רואה לכלוך וכתם בראי, אין זה אלא משום שפניו מטונפין" "מאור עיניים" ריש פרשת חוקת
הנמשל זכה לפירושים שונים: א וה' הוא לב הבריאה, וכפי שיכינו מעשיהם יתנו אותך לגבורה של מעלה להשפיע עליהם שפע ברכה, וציון היה לב א"י, והשפע שהביאו אל ציון והבהמ"ק חזר אל העם, כמ"ש כי שם צוה ה' את הברכה, וכדומה: כמו המים שבתוך הפנים של הזולת בגלגל העין , המשקפים לפנים המסתכלות לתוכן את עצמן מי שמסתכל לתוך עיני הזולת רואה את הפנים של עצמו - כן לב האדם של הזולת משקף לאדם את האופי של עצמו מי שמסתכל על האופי של הזולת רואה את שיקוף האופי של עצמו

על כן מציע הרבי נוסחה, לפיה כאשר אדם רואה בזולת דבר המצריך תיקון, ועיקר מה שמעסיק אותו הוא התיקון הנדרש, עליו לעסוק בו, ואף להוכיח בעת הצורך, בדרכי נועם וברגישות.

7
אהבה כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים זה אצל ואנשים
נתינה היא המפתח — הדרך היעילה ביותר להפוך לאהוב, היא להעניק לאחרים
אהבה כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים זה אצל ואנשים
הכוונה בזה הוא כפי שיעור ההכנה שהיה עושה משה להקבלת פני שכינה לאותו שיעור תהיה ההשגה מפנים העליונים כי כפי אשר יכין אדם עצמו להשפעת הקדושה ישיג, ואומרו כאשר ידבר איש אל רעהו, יתבאר לדרכנו על דרך אומרו משלי כ"ז כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם פירוש כי הלבבות ישכילו בנעלם אם לאהוב אם לשנוא כי כפי אשר יכין האדם לבו לאהוב חבירו כמו כן יתבונן לב חברו לאהוב אותו, והוא אומרו כאשר ידבר איש אל רעהו שלא יאהבהו אם לא יכין לבו להיות גם הוא רעהו כמו כן דבר ה' פנים אל פנים, ומעתה יבחין אדם מה הוא עם קונו אם לבבו יתאוה ויחשוק בה' ובעבודתו הנה זה סימן כי ה' אהבו: וכן עיין במה שכתב השל"ה חולין, תורה אור וז"ל: "הנה לא יקשה עלינו אם מזל יום גורם או מזל שעה גורם, דבפרק מי שהחשיך, במסכת שבת קנו א , או אם מזל שנה גורם או מזל חודש גורם או מזל שמיטה או מזל יובל גורם, כי באמת לא זה וזה גורם, רק הכל לפי מעשה התחתונים, כך הם במעשיהם גורמים להתהפך השם באותיותיו, ברוך הוא, לפעול בהן אם טוב אם רע
Or HaChaim on Exodus 33:11:2
משלי פרק כז יח נֹצֵר תְּאֵנָה יֹאכַל פִּרְיָהּ וְשֹׁמֵר אֲדֹנָיו יְכֻבָּד
כאשר אנו רואים דופי אצלו, הלכלוך הוא למעשה אצלנו בצלע השניה, לב האדם הוא הלב של האדם, הלב שנמצא באדם; לב הוא
אבל נחזור לשאלתך: מה שאפשר ללמוד מפסוק זה, שאם אני רוצה באהבתו של מישהו, הדרך הטובה ביותר היא לאהוב אותו באמת ולהראות לו את אהבתי אליו ניתן לפרש שהפסוקים הראשונים מתייחסים לתכונות אופי, והפסוקים האחרונים מתייחסים למחשבות ורגשות; 2

מכל פירוש אפשר וצריך ללמוד משהו.

20
כמים הפנים לפנים
הובאו דבריו ב"לקוטי שיחות" י', פרשת נח, וראי שיחה זו במלואה להעמקה בדברים להלן
קטגוריה:משלי כז יט
המלה העברית "הב" — תן, נובעת משורש משותף למלה "אהבה", כשהכוונה היא שהנתינה בונה את האהבה
כמים הפנים לפנים
The heart senses the attitude of its opposite number