לוח בקרה. לוח בקרה

חלק ניכר מהלוח היה מורכב משעונים אנלוגיים ומחוגים שונים
תצוגה מסוג זה מכונה לעיתים "נייר אלקטרוני", בשל מראה הדומה לנייר ובשל צריכת החשמל הנמוכה שלה בספינות, במטוסים ובכורים גרעיניים, לוח הבקרה מכיל גם מתגי בקרה ושליטה מלבד הצגת נתונים למפעיל

כמו כן, יש לוחות בקרה הנשלטים על ידי מפעיל המשתמש במחשב, אך ישנם גם לוחות שמתודרכים ומשתנים על ידי מחשב חכם.

9
לוח בקרה
לוח גדול מכיל בעיקר צגים ממוזערים, ושעונים שונים כמו שעון מהירות — "ספידומטר" ושעון גובה, במטוסים, להצגת הגובה בו משייט ה
מדפסות HP
הלוח נשלט על ידי ומציג נתונים מדויקים בתצוגה דיגיטלית ומספרית מדויקת המוארת בשיטת — טכנולוגיית תצוגה היוצרת תמונות על גבי מסך על ידי סידור חלקיקי צבען
מדפסות HP
נפוצה גם תצוגת נתונים על הלוח על ידי שימוש ב
לוח הצגת הנתונים הוא השער להבנת תפקוד המכונה ואופן פעולתה, דרכי השתנות הפעולות בה והתראות מפני תקלות, ובכך מאפשר הענקת מידע והסבר מפורט יותר של אופן התפקוד

.

11
מדפסות HP
לוח בקרה
לוח בקרה