השכר הממוצע במשק. יותר מובטלים חוזרים לעבודה והשכר הממוצע במשק מתאזן

לגישה זו יש יתרון גם במובן זה, שאם לא תאמר כן, שאלת גובה הפיצוי המגיע לתובע לא תהא ידועה עד חלוף תקופה לא קצרה ממועד פסק הדין, ופסק הדין לא יהיה, למעשה, סופי מהדוגמא הזו אפשר גם להבין את הבעייתיות שבחישוב של ממוצע
שכר ממוצע עדכני להלן נתונים מעודכנים של השכר הממוצע לא פלא שהעובדים בתחום הקשה הזה לא מעוניינים לחזור לעבודה אלא להמשיך לקבל דמי אבטלה

שיקול-דעתו של בית-המשפט במקרה כזה, אינו מחוייב לפרסום מסויים דווקא של גובה השכר הממוצע.

10
שכר חציוני
שכר ממוצע זה הוא הידוע אותה עת לבית המשפט ולציבור כולו
השכר הממוצע בישראל (שכר ממוצע במשק) 2021
כך שאם מפוטרים עובדים שמקבלים שכר נמוך השכר הממוצע יכול לעלות
השכר הממוצע בישראל (שכר ממוצע במשק) 2021
על יסוד כל הנתונים הגיע בית המשפט לכלל מסקנה כי אין לקבל את טענת המשיב, לפיה הנכות התפקודית עולה כדי 100%, אך יש להעמיד נכות זו על שיעור הגבוה מהנכות הרפואית, ובמקרה זה - 35%
כך אכן התרחש בחודש אפריל 2020 בסגר הראשון השכר הממוצע זינק מ-10,926 שקל בחודש מרץ ל-12,587 שקל בחודש אפריל שכר ממוצע לפי המוסד לביטוח לאומי ב"ל נקרא פשוט "השכר הממוצע במשק"
התוצאה שאנו מקבלים למעשה מבטאת את השכר שהיינו מצפים שעובד סטנדרטי, רגיל, יקבל והתשובה: ככלל, נראה לי, שאם בית המשפט לא קובע אחרת, כוונתו היא לשכר הממוצע במשק הידוע אותה עת על פי פרסומים רשמיים

עליית השכר הממוצע תגדיל את השכר שממנו נגבה שיעור מופחת של דמי ביטוח לאומי ועל כן תהיה ירידה בשיעור השיפוי מצד המדינה לביטוח הלאומי, אולם, בצד ההכנסות של המוסד לביטוח לאומי תהיה ירידה הגדולה מפי שניים משיעור השיפוי.

השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוקטובר 2020
בית המשפט הוסיף כי כעת זכאי המשיב לפנסיה בשיעור של 3,505 ש"ח
השכר הממוצע בישראל (שכר ממוצע במשק) 2021
בחודש פברואר 2021 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק עמד על 28,837 שקל, עלייה מרשימה של 12
השכר הממוצע למשרת שכיר עלה בעשרה אחוזים
יצוין, כי היום יש בידינו נתונים מאוחרים יותר המלמדים כי למעשה, בחודש אוגוסט 2005, הפער בין נתוני הביטוח הלאומי לבין נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היה גדול יותר כלומר, השכר הממוצע במשק לפי נתוני הלמ"ס גדל