בית ספר בר אילן כפר יונה. רחוב ההדרים, כפר יונה

במהלך האירוע ביצעו התלמידים בליווי המנצח על הקוסבטוריון הערוני מרק וולך והמורה לפיתוח קול סשה יגודין את השיר "יום אחד אולי אפרוש כנפיים" שיר שמבטא צפייה לעתיד עבור אותם לוחמים שנפצעו תוך הזדהות עם הלוחמים לעתיד טוב יותר
במהלך הכינוס הוצגה "חנוכיית הגיבורים"החנוכייה היא פרי יצירתם של תלמידי הכיתות בה הם מוקירים את פועלם של פצועי צה"לונפגעי הטרור ומספרת את סיפור שיקומם וכיצד ניתן ללמוד מהם התלמידים למדו על הפצועים במהלך שבוע "ההוקרה" ויחדו נר לסיפור גבורתם של הלוחמים שנפצעו

חנוכית הגיבורים ביום שישי התכנסו תלמידי והורי בית הספר הממ"ד "בר -אילן " בכפר יונה ליום קהילה ומשפחה.

7
רחוב ההדרים, כפר יונה
חנוכית הגיבורים
רחוב ההדרים, כפר יונה

.

1
רחוב ההדרים, כפר יונה
חנוכית הגיבורים
חנוכית הגיבורים

.

2
רחוב ההדרים, כפר יונה
חנוכית הגיבורים
חנוכית הגיבורים