פולקסווגן מניה. מניית פולקסווגן איי.ג'י

הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"
מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים

.

6
מניית פולקסווגן איי.ג'י
מניית פולקסווגן איי.ג'י
מניית פולקסווגן איי.ג'י

.

מניית פולקסווגן איי.ג'י
מניית פולקסווגן איי.ג'י
מניית פולקסווגן איי.ג'י

.

23
מניית פולקסווגן איי.ג'י
מניית פולקסווגן איי.ג'י
מניית פולקסווגן איי.ג'י