מענק לעסקים בתקופת הקורונה פעימה שניה. מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)

התכנים באתר התכנים באתר כוללים סימון תקני של כותרות, טבלאות, פסקאות, רשימות, קישורים, טפסים וכפתורים תשלום המענקים הינו בהתאם לתקנות שעת חרום שאושרו בממשלה ב- 24 באפריל 2020
כזכור, עובדים עצמאים לא זכאים לקבל זכויות שונות כמו עובדים שכירים ובכלל זה דמי אבטלה לחיצה על מקש ה-TAB תפעיל את אפשרות הניווט הנגיש באתר

בהתאם לתקנות, אוכלוסיית הזכאים למענק בפעימה השנייה תכלול גם שכירים בעלי השליטה שאינם זכאים לדמי אבטלה ועצמאים שהכנסתם החייבת לשנת המס 2018, אינה עולה על 1,000,000 שקלים כמו כן, הוגדלו סכומי המענקים ביחס למתווה הפעימה הראשונה כך שעצמאים יהיו זכאים למענק בגובה של 70% מההכנסה החייבת שלהם ועד לסכום של 10,500 שקלים כאשר לעצמאי או בעל שליטה אשר הכנסתו הממוצעת מעסק או שכר עבודה בהתאמה לחודש עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת סכום המענק בהדרגה.

11
מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)
כמו כן, ככל שנדרש ייעוץ עסקי ובחינת היערכות שונה בהתאם למשבר, ניתן לפנות אלינו
מענק קורונה לעצמאים בפעימה השנייה
התוספת לעסקים הקטנים משולמת במסגרת הפעימה השנייה, אך בהודעות שנשלחו לזכאים היא נקראה "פעימה שלישית"
מענק קורונה לעצמאים פעימה שניה הגשת בקשה
כל זאת לעסק שנפתח בין ה- 01
מענק קורונה לעצמאים בפעימה השנייה מי זכאי לקבל מענק לעצמאים תשלום שני ככל שיאושרו הכללים והתקנות החדשות לביצוע תשלום הפעימה השניה, יצא על כך פרסום באתר רשות המסים והמידע באזור האישי יתעדכן בהתאם בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יבוצעו על ידי רשות המסים ויוצגו באזור האישי
גם אם מדובר בסכום קטן ביחס לפעילות כלכלית של עסק קטן יש חברות בתחום הנדל"ן המניב שהן למעשה חברות שמייצרות תשואה דרך דמי השכירות, ויחסית קל לנתח את המצב שלהן על פי מצב הנכסים, התפוסה בנכסים, ההכנסות הצפויות מדמי השכירות, ההוצאות התפעוליות והוצאות המימון

המסקנה שלנו — בעלי מחזור נמוך בשנת 2018 יקבלו מענק גבוהה יותר ביחס להכנסה.

מענק קורונה לעצמאים פעימה שניה הגשת בקשה
אם הייתה לו ולבת זוגו הכנסה שאינה מיגיעה אישית, 50% מההכנסה הזו תיכלל במספר זה לגבי כל אחד מבני הזוג
פעימה שנייה של מענקי סיוע לעצמאים יוצאת לדרך
לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 שקלים חדשים אך אינו עולה על 16,667 שקלים חדשים — 1,875 שקלים חדשים; 3
מענק קורונה לעצמאים פעימה שניה הגשת בקשה
אתמול נגרמה תרעומת רבה בקרב עצמאים לאחר שהאתר שהיה אמור להיפתח לא עודכן ולא ניתן היה להגיש בקשות למענק