גיס חמישי. מילון מורפיקס

תחת הכותרת "החרדים בתפקיד הגיס החמישי" קורא לוי "לבוא חשבון נוקב עם החרדים על התנהגותם המופקרת וחסרת ההתחשבות ולשנות מקצה לקצה את היחס כלפי הערבים בזכות תרומתם" ב הועלה טיעון דומה על ידי בפרשת , אם כי כאן לא נגע הטיעון לחשד בבגידה אלא לתביעת הבלעדיות לכוחות צה"ל בהפעלת כוח לחימה, כאשר בן-גוריון ראה בצורך להעביר חיילים מהחזית לתל אביב כדי להתמודד עם אנשי ה בזבוז משאבי אנוש שהוא כיצירת "גיס חמישי"
סטודנטים שמוכוונים לשורות הפרקליטות ומקומות נוספים בעלי השפעה הגדרת קבוצת המיעוט כ"גיס חמישי" רווחת במיוחד במשטרים דמוקרטיים, שבהם לא ניתן לאפשר בנסיבות רגילות ועל־פי חוקי המדינה לבודד או לנדות את קבוצת המיעוט

המונח המקביל ב לגיס, brother-in-law מילולית: אח מכוח החוק , מדגיש את חוזה הנישואים כגורם להיווצרותו של יחס שארות זה.

7
מילון מורפיקס
גיסים במשמעויות הראשונות נקראים קרויים ברשימה זו "בעל אחותו" ו"אחי אשתו"
'גיס חמישי' זה כאן
כפי שאנו למדים, לחץ זה מצליח פעם אחר פעם להשפיע על מדיניות הממשלה הנבחרת ומהווה תשובה חלקית לשאלה 'מדוע אנו מצביעים ימין ומקבלים שמאל', כפי שכותב ארז תדמור ידידי בספרו המצויין
גייס חמישי
כדי להבין במה דברים אמורים, אציין שלפי דו"חות ה'קרן לישראל החדשה' לשנת 2015, עמד לרשותם תקציב פעילות של 33 מיליון דולר
חמורה לא פחות היא תופעת הגייס החמישי התעמולתי כפי שבאה לביטוי בהצהרות של חברי כנסת ערביים ובראשם הגברת חנין זועבי וחבר הכנסת אחמד טיבי רוצה ליהנות ממורפיקס ללא פרסומות? לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו
כך גם בתמיכה במבחר ארגונים המקדמים את מטרותיה ויותר מכך, בהקמת ארגונים כאלו לפי צורך ועניין מקור המילה הוא בשפה הארמית, בה המילה 'גיס' או 'גיסא' משמעותה 'צד'

ב, , , , המונה את רשימת הפסולים על אדם, נכלל גיס במשמעות השלישית בלבד בעל אחות אשתו.

14
גדעון לוי: הקהילה החרדית
לדוגמא, נתונים שהעבירו אותם ארגונים, היוו את הבסיס ל'דו"ח גולדסטון' בעקבות מבצע 'עופרת יצוקה'
מילון מורפיקס
בתקופת ראשית המדינה הקימה מפ"ם מפלגת הפועלים המאוחדת בראשות ויעקב חזן בתוך צה"ל שהתואר "גייס חמישי" הולם אותה
גייס חמישי
עם נישואיו של משה ל, הפכו אהרן ומרים לגיסיה של צפורה משמעות 1 של גיס בהגדרה לעיל , וצפורה הפכה לגיסתם של אהרן ומרים משמעות 2 של גיס בהגדרה לעיל