למנצח בצורת המנורה. אתר מכון תורת אמת בראשות הרב זכריה זרמתי

ואלו השמות שניהם בגימטריא 91 והם ממונים על הפרנסה, "גם יכוין בסופי תבות: ארץ' נתנה' יבולה' יברכנו' אלהים' אלהינו' שעולה 152 כמספר "עין טובה" ומטעם זה אנו אומרים גם למנצח בנגינות בתפילת מנחה אחר תפילת העמידה, שאמירה זו היא כנגד הדלקת המנורה של בין הערביים
נוסח מרובע מובא בסידורו של הסופר הרה"ק רבי אנשיל ברויין מח"ס "סידור אשורית", והוא הנקרא נוסח מרובע רבי דוד כליפא העיד בספרו שו"ת דרכי דוד, מפי סופרים ומפי ספרים : כל הקורה את מזמור למנצח בצורת מנורה על קלף כאילו הדליק את המנורה בבית המקדש

לרבי שבין מזרח למערב הייתה, אז הנר השני ממזרח הוא נר מערבי ,לר'אלעזר בר' שמעון שבין צפון לדרום הייתה מונחת, אז הפתילה והשלהבת של נר האמצעי פונה כלפי מערב כלפי קודש הקודשים והשכינה שבמערב.

8
סגולה לקניית דירה
ו מִדֶּבֶר, בָּאֹפֶל יַהֲלֹךְ; מִקֶּטֶב, יָשׁוּד צָהֳרָיִם
פרוכת מנורת למנצח
שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וּשְׁמוֹנָה מָנִים הָיוּ בָהּ
סגולה לקניית דירה
מזמור ס"ז והוא מזמור למנצח בנגינות מזמור שיר אלהים יחננו כו' ויכוין שיש בו שבע פסוקים זולת פסוק ראשון ויש בו מ"ט תיבות ,וכונת מזמור נרמזה בכו ונת העומר, ועוד יכוין כי ראשי תבות שלושת פסוקים הראשונים הם אל"י וראשי תבות וסופי תבות פסוק האמצעי הם י"ה
ד בְּאֶבְרָתוֹ, יָסֶךְ לָךְ--וְתַחַת-כְּנָפָיו תֶּחְסֶה; צִנָּה וְסֹחֵרָה אֲמִתּוֹ ואמרו חכמים בעלי הקבלה, כל מי שיראה זה המזמור בכל יום מצוייר כצורת מנורה, ימצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם ואם הוא מצויר על ארון הקודש יגן בעד גזירה רעה לקהל ואמרו חכמים בעלי הקבלה, שהקב"ה הראה לדוד ע"ה ברוח הקדש זה המזמור, כתוב באותיות של זהב מופז, עשוי בצורת מנורה וכן הראה אותו למשה רבנו ע"ה דכתיב, כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנורה״
וזה כנגד שם בן ע"ב אותיות שבו קרע משה את הים שהוא שם המורכב מ 72 שמות קטנים שכל אחד בן 3 אותיות וכן הביא גם ר' יום טוב אלגזי בכל המזמור יש 216 אותיות, שזה בגימטרייה "גבורה"

למנצח בנגינות בצורת מנורה מאת כל הסת"ם לזיכוי הרבים 2.

24
סגולה לקניית דירה
ואומר רש"י בבמדבר פרק ח פסוק ב אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"
אתר מכון תורת אמת בראשות הרב זכריה זרמתי
וס ופי ת יבות שלושת פסו קים הראשונים הם הכ"ם 65 כמנין אדני וכמנין הלל
, סגולת למנצח בצורת המנורה הטהורה
ובספר מנורת המאור כתוב לאמרו בימי העומר, כששליח צבור אומר ברכת הכוהנים יאמר היחיד למנצח בנגינות ויצליח במעשיו שבט מוסר לרבי אליהו הכהן פרק ל"א ואמרו חכמים בעלי הקבלה, כל מי שיראה זה המזמור בכל יום מצוייר כצורת מנורה, ימצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם אם הוא מצויר על ארון הקודש, יגן בעד גזירה רעה לקהל ואמרו חכמים בעלי הקבלה, שהקב"ה הראה לדוד ע"ה ברוח הקדש זה המזמור, כתוב באותיות של זהב מופז, עשוי בצורת מנורה וכן הראה אותו למשה רבנו ע"ה דכתיב, כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנורה הבן איש חי- בספרו עוד יוסף חי פרשת ויגש אות ג שכתב שם בענין זה של אמירת למנצח בנגינות וזה לשונו: "כשאומר למנצח בנגינות מזמור שיר המצוייר בצורת המנורה על קלף או על נייר יזקוף את הציור של המנורה שמסתכל בו כדי שיהיה הציור זקוף לפניו כדמיון המנורה שהיתה זקופה ועומדת בהיכל ולא יניח הציור מושכב ושטוח לפניו גם יזהר לכוין במזמור הנזכר בשם פא"י בראשי תבות: י'אר פ'ניו א'תנו ובשם סא"ל בראשי תבות: א'תנו ס'לה ל'דעת