שחר און סמינרים טלפון. סמינרים

אנו מציעים גם סדנאות, ימי עיון וסיורים חד יומיים בארץ המיועדים לכלל העמיתים, כשבשנת 2018 השקנו סיורים חדשים בנושא מנהיגות בירושלים ובתל אביב כל העלויות הן לגבי קבוצות
במידה ואגיע עם ילדים אחויב להחזיר לקרן את מלוא המלגה שקיבלתי, לא אקבל אישור על השתתפותי בסמינר ותישלל זכותי להשתתף בסמינרים במשך שנתיים ניתן לבצע הזמנות ללא המתנה לנציג באתר

בפועל התוצאה הייתה גדולה מהמצופה ומה שאפשר לשחר און להגדיל את פעילות הליבה ואת תחום העיסוק של הארגון.

העמותה לקידום מקצועי חברתי, אגודות וארגונים בתל אביב
קרן ידע
במקרה של ליקוי מול בית המלון, קרן ידע איננה נושאת באחריות, אלא על העמית להתנהל מול בית המלון
חדש
חודש מס' סמינר נושא הסמינר מתאריך עד תאריך בית מלון קהל יעד מצב רישום 12
כל תביעה למימוש הביטוח, תיעשה ישירות מול חברת הביטוח- הראל כמו כן אין הקרן אחראית על מיקומו של החדר ובוודאי לא על שדרוגו
ידוע לי כי הזכאות להשתתף בסמינר הנה רק בתום שנת אכשרה אחת לפחות בקרן עד לתחילת הסמינר ז של העמית הנוסף לחדר

עמיתים אשר יגיעו ללא תעודה מזהה בעת קבלת החדרים יחויבו במחיר נלווה, ללא סבסוד הקרן.

29
תקשורת בונה בעמותות
המטרה היתה לאפשר לעובדים ללמוד ולהרחיב את השכלתם ובכך לפתוח להם פתח להתקדם במקום העבודה ולשפר את איכות חייהם
Amitnet
הסיור בחו"ל כולל כרטיס טיסה כולל כל המיסים וההיטלים , ביטוח רפואי, מדריך ישראלי קבוצתי לאורך כל התוכנית, אירוח במלון — חצי פנסיון, סיורים מקצועיים
קרן ידע
צירוף נלווה לסיור מטעם קרן ידע, ייעשה בעת ההרשמה בלבד
החברות בעמותות היא זכות שהוקנתה לעובד על פי ההסכם הקיבוצי והמעסיק הוא זה שנושא בתשלום דמי החבר השנתיים של העובד העמותות לקידום מקצועי הוקמו בעקבות הסכם קיבוצי משנת 1999 בין ההסתדרות, משרד האוצר והמעסיקים, שהקנה לעובדים הטבות בשכר ובגמול ההשתלמות
ארגון השתלמויות וימי עיון לעמיתים למען הרחבת אופקים בתחום מקצועם It has a as an domain extension

התשלום לאדם יחיד בחדר הינו 90% ממחיר חדר זוגי.

מידעון עמיתים אוגוסט
במידה והביטול יחול בתקופה הקצרה מ- 14 יום ממועד הסמינר, יגבו דמי ביטול שיקבעו בהתאם לנוהלי המלון
Amitnet
עמיתים ועמיתות יקרים, הקיץ כבר כאן, ועונת הסמינרים בעיצומה
קרן ידע
עד היום הוקמו 8 עמותות, אשר מטרתן להציע סמינרים וקורסים במגוון נושאים רחב בתחום עבודתם לשם הרחבת אופקים ויצירת מסגרת להתמחות מקצועית לחברים ב