מחיר הנפט גרף. מחיר הנפט

הירידה נמשכה, וב-8 במרץ המחיר היה 30 דולר לחבית לצדו משוקללים מחירי מוצרים מורכבים יותר
לכך התווספו גם מתיחויות פוליטיות וביטחוניות במזרח התיכון ובאזורים אחרים, ובעיקר חוסר היציבות הביטחונית ב שמנע ממנה לשקם את תעשיית הנפט שלה והמתח הביטחוני שעוררה באוקטובר 2014 התכנסו מדינות לדיון כשעל הפרק המטרה להפחית את מכסות הייצור של החברות בארגון ובכך להקטין את היצע הנפט בעולם ולשמור על מחירו הגבוה, אולם חלק ממדינות הארגון, ובראשן , העדיפו להשאיר את רמות ההפקה שנקבעו לחברות הארגון כמות שהן כדי שמחיר הנפט אכן ירד ובכך תיפגע הכדאיות הכלכלית של ההפקה על ידי חברות הנפט בארצות הברית, המשתמשות בטכנולוגיות יקרות להפקת נפט

הירידה החדה במחיר חבית הנפט נמשכה, ב-24 באוקטובר הגיע מחיר הנפט מסוג ברנט אל מתחת ל-63 דולר החבית, וזאת אף על פי שקרטל יצואניות הנפט אופ"ק החליט ב-24 באוקטובר 2008 בכינוס חירום בווינה לקצץ 1.

15
מחיר הנפט פשוט מתרסק בעולם
בספטמבר 2003 החלו המחירים לעבור את רף 40 דולרים לחבית ואף 50 דולרים לחבית ובעקבות שרשרת אירועים במהלך 2004 מחירי הנפט הרקיעו ל-60 דולרים לחבית עד אוגוסט , ובמהלך תקופה קצרה באמצע עברו את ה-75 דולרים וירדו חזרה ל-60 דולרים בתחילת , ואז החלו לעלות באופן מהיר יחסית עד אשר הרקיעו ל-92 דולרים לחבית באוקטובר 2007 ו-99
התרסקות הנפט מתגלגלת לכיס: הדלק יוזל לרמת שפל מאז 2009
בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי הקרוב מחיר הדלק יוזל ב-1
התרסקות הנפט מתגלגלת לכיס: הדלק יוזל לרמת שפל מאז 2009
ההובלה מהווה כ 2-3% ממחיר הנפט הגולמי
לאחר בחירתו לנשיאות פעל , נשיא , לחיזוק הקשרים בין המדינות החברות בארגון אופ"ק לאכיפה מחדש של מכסות הייצור סיבות נוספות שהוצעו לעליית המחירים הן סיבות פיננסיות: היחלשות הדולר האמריקני, שבו נקוב מחיר הנפט, וספקולציות שנובעות בין היתר מהחולשה באפיקי השקעה אחרים
חלק ממחירי החוזים כוללים הובלה וחלקם לא על פי סוחרי הנפט, ירידה זו חדה יותר מזו שחוו ב

בנוסף לדלק לתחבורה נרשמה ירידה דרסטית גם בביקוש ל, שהשפיעה אף היא על מחיר הנפט.

התרסקות הנפט מתגלגלת לכיס: הדלק יוזל לרמת שפל מאז 2009
סיבה נוספת למדיניות זו מצד סעודיה הייתה לפגוע ברוסיה ואיראן עימן יש לה סכסוכים, ושעיקר היצוא שלהן הוא נפט
התרסקות הנפט מתגלגלת לכיס: הדלק יוזל לרמת שפל מאז 2009
מרבית הנפט לא נסחר ב, אך על פי רוב הסכמים ארוכי טווח צמודים למחירים בבורסה
מחיר הנפט
כחלק מקמפיין זה נסע צ'אווס בשנת 2000 לבקר בכל המדינות החברות באופ"ק, תוך כך היה לנשיא היחידי הנבחר דמוקרטית שביקר אצל מאז מלחמת המפרץ הראשונה
עקב הוטלו ברוב מדינות העולם מגבלות על טיסות, , , וביטול אירועים מדד היחס הוא מחיר המורכב ממספר מוצרים הנסחרים בבורסות
בארצות הברית נרשמה תפוסת שיא של 57% מהתקני האחסון, וגם מדינות נוספות נתקלו בבעיה של מחסור בהתקני אחסון נפט עבור עודפי הייצור אחד הגורמים העיקריים לירידה זו הייתה ירידה בביקוש לנפט בארצות הברית, אשר התבטאה בירידה משמעותית בשימוש בכלי רכב

מחיר זה אינו מכסה את עלויות הייצור, וגרם לקשיים אצל יצרני נפט ב, , , ו.

21
מחיר הנפט פשוט מתרסק בעולם
גורמים נוספים אשר משפיעים יותר בטווח הקצר - אירועים שונים כגון סכסוכים פוליטיים, מלחמות או ו
התרסקות הנפט מתגלגלת לכיס: הדלק יוזל לרמת שפל מאז 2009
יש שלושה חוזים מאוד סחירים שמרבית השוק מתייחס אליהם כ"מחיר הנפט" - סל המזרח התיכון , ו
התרסקות הנפט מתגלגלת לכיס: הדלק יוזל לרמת שפל מאז 2009
תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות לליטר כולל מע"מ , ללא שינוי מחודש קודם