משרד הבריאות דיווח בידוד. דיווח: משרד הבריאות בוחן את קיצור תקופת הבידוד לנחשפים לחולי קורונה

ללא ביצוע הבדיקות, משך הבידוד יהיה 14 יום ניתן להגיש בקשה לשיפוי החל מחודש פברואר 2021
במקרה זה העובד יהיה זכאי לדמי בידוד עבור כל תקופת הבידוד הרציפה למעט תשלום עבור היום הראשון והמעסיק רשאי לנכות 4 ימי מחלה בלבד מימי המחלה הצבורים של העובד עבור כל תקופת הבידוד הרצופה עליו להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית

אם העובד נכנס לבידוד ב-01.

10
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
אדם השוהה בבידוד יידרש לבצע שתי בדיקות — הראשונה עם הכניסה לבידוד, והשנייה ביום התשיעי ממועד החשיפה
חובת בידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)
אם הבידוד היה לפני כן, העובד היה זכאי ל בהתאם למכסת ימי המחלה העומדים לרשותו
חובת בידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)
הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ולמעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא במקרים מיוחדים
העובד יהיה זכאי לדמי בידוד עבור כל תקופת הבידוד הרציפה למעט תשלום עבור היום הראשון והמעסיק רשאי לנכות 4 ימי מחלה בלבד ולא 8 מימי המחלה הצבורים של העובד עבור מלוא התקופה שכוללת את 2 תקופות הבידוד הרצופות
רק לאחר לחיצה על "שלח" יועבר הטופס לעירייה במקרה כזה, יש למדוד חום פעמיים ביום ולרשום את מדידת החום

עובדים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו"ל אינם זכאים לתשלום דמי בידוד בגין ימי היעדרותם מהעבודה, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק או שהם שחזרו לישראל מארץ מוצאם כדי לעבוד אצל אותו מעסיק.

5
משרד הבריאות יקשיח נהלים: בידוד גם למחוסנים
יחד עם זאת, העובד יכול לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון הצבורים העומדים לרשותו
תנאי הזכאות
ההשתתפות בהלוויה כפופה לאישור מראש של משרד הבריאות ותתבצע באמצעות נסיעה ושהייה באמבולנס לאורך כל ההלוויה
דיווח: משרד הבריאות בוחן את קיצור תקופת הבידוד לנחשפים לחולי קורונה
טופס זה הוא טופס מקוון, והוא יאפשר לך להגיש את הבקשה באופן ממוחשב, לזכות בעדכון לגבי מצב הטיפול בטופס, לצרף מסמכים חסרים ככל שידרשו וכן לקבל הודעה על גמר הטיפול בבקשה, והכל דרך כתובת הדוא"ל, ובלי צורך להגיע למשרדי העירייה
אם זהות החולה אינה ידועה, ויש חשש לשהייה בחלל משותף איתו, 15 דקות לפחות של שהייה באותו חלל יצריכו בידוד ההחלטה אם לקצר את תקופת הבידוד לנחשפים לחולי קורונה תלויה במספר הנדבקים וברמת התחלואה בימים הקרובים
עובד יומי או שעתי העובד רק בחלק מימי השבוע, יהיה זכאי לתשלום מספר ימי בידוד בדומה למספר ימי המחלה שהיו מנוכים לו עבור תקופה זו, אילו היה חולה עדכון לגבי מצב הבקשה, וכן תשובות האגף בבקשה להשלמת מסמכים או הודעה על גמר הטיפול בפנייה יתבצעו גם הן באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל

לחישוב מספר ימי הבידוד בתקופת הבידוד, עבורם הוא זכאי לתשלום ראו.

2
הצהרת עובד עירייה בדבר בידוד/מחלה בתקופה הקורונה
חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 37
דיווח: משרד הבריאות בוחן את קיצור תקופת הבידוד לנחשפים לחולי קורונה
יו״ר נשיאות המעסיקים והעסקים ונשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר, בירך על הקיצור הנוסף: ״אני שמח שאחרי מאבק ממושך ומשותף לנו ולח״כ צביקה האוזר, משרד הבריאות אימץ את עמדתנו וקיצר את משך הבידוד
משרד הבריאות: תקופת הבידוד תקוצר ל
לפני כחודש החל משרד הבריאות בניסוי לקיצור משך הבידוד מ-14 ל-12 ימים, בכפוף לביצוע שתי בדיקות קורונה